19 oktober 2023

Viering 175 jaar Grondwet

Ter ere van het 175-jarig bestaan van de Grondwet van Thorbecke organiseren het Montesquieu Instituut en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een symposium én een debat op donderdag 2 november as. Zie voor meer informatie en aanmelden onderstaande links:

Symposium viering 175 jaar Grondwet

Debat viering 175 jaar Grondwet

Delen