21 juni 2024

Terugblik Week van de Rechtsstaat 2024

Week van de rechtsstaat 

Van dinsdag 4 juni tot en met zaterdag 8 juni 2024 vond de tweede editie van de Week van de rechtsstaat plaats! De acht organiserende instituties waren de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, het Kabinet van de Koning, de Raad van State, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad voor de rechtspraak, de Hoge Raad en de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen.

Opening bij de Raad van State 

Op dinsdag 4 juni werd de week officieel geopend door Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State. Hij sprak onder meer over de uitdagingen waar onze rechtsstaat momenteel mee te maken heeft en besprak daarbij enkele punten uit het jaarverslag van de Raad van State, zoals de omgang met de Grondwet en de noodzaak van een rechtsstatelijke cultuur. Daarna werd het publiek geprikkeld door de boeiende verhalen van Marije van den Berg (Democratie in uitvoering en auteur van ‘De beleidsbubbel’) en Volkskrantjournalist Kustaw Bessems (tevens auteur van ‘Stuurloos’ en winnaar van de Anne Vondelingprijs 2023). Marije sprak haar ongenoegen uit over de verhouding tussen enerzijds onze rechtsstatelijke instituties en anderzijds de enorme complexiteit en de diversiteit in onze samenleving. Kustaw deed ons met persoonlijke verhalen en foto’s inzien hoe waardevol onze rechtsstaat is en hoezeer we deze mogen en moeten vieren.  

Activiteiten 

Na de opening waren er gedurende de week vooral in Den Haag, maar bijvoorbeeld ook in Tilburg diverse lezingen en activiteiten waar iedereen aan kon deelnemen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens gaf Manuella van der Put een interactieve lezing over de mogelijke rol van kunstmatige intelligentie (AI) bij de rechterlijke oordeelsvorming. Bij het Kabinet van de Koning kon je meer te weten komen over de rol van de Koning in onze rechtsstaat. Bij de Hoge Raad werd een interessante bijeenkomst georganiseerd met als thema: ‘Wat betekent de rechtsstaat voor jou?’. Na lezingen van o.m. Dineke de Groot, president bij de Hoge Raad (hier terug te lezen), Tof Thissen (o.a. voorzitter van de oudercommissie Kindertoeslagen) en Will Tiemeijer (mede-auteur van het rapport Grip van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) ging het publiek met elkaar in gesprek. In Tilburg was het mogelijk om een nagespeelde wijkrechtspraakzitting bij te wonen, die georganiseerd werd door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.  

Rondje Rechtsstaat 

De week werd afgesloten met het Rondje Rechtsstaat op zaterdag 8 juni. Alle instanties (met uitzondering van de Academie) hielden die dag open huis waardoor iedereen een kijkje kon nemen bij de mooie gebouwen die onderdeel uitmaken van onze rechtsstaat. Er waren verschillende leuke en leerzame activiteiten voor zowel jong als oud. Een greep uit het mooie programma: bij het Kabinet van de Koning was de Troon uit de Ridderzaal te bewonderen, bij de Hoge Raad werden spraakmakende zaken besproken of kon je een toga-selfie maken, bij de Raad voor de rechtspraak kon je terecht voor nagespeelde familiezittingen, bij de Raad van State kon je terecht voor een ‘rondje bestuursrechtspraak’ of een tentoonstelling over Thorbecke en de Grondwet, bij de Tweede Kamer kon je de Plenaire zaal bezichtigen en waren er, net als bij de Eerste Kamer, rondleidingen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens kon je aan de hand van prikkelende stellingen in gesprek gaan met voorzitter Aleid Wolfsen. Dit jaar waren als nieuwelingen bovendien het Paleis van Justitie in ‘s-Hertogenbosch en landsadvocaat Pels Rijcken open.  

De vele bezoekers wisten alle gebouwen goed te vinden, we kijken dus terug op een in alle opzichten zeer geslaagde dag en week! Er wordt al gekeken naar een nieuwe datum voor de derde editie… 

Delen


Meer informatie?

Maartje van den Bergh

mr. Maartje van den Bergh

Projectcoördinator & bestuurssecretaris

m.vandenbergh@acwet.nl
070 - 312 98 52