17 mei 2024

Diploma-uitreiking zij-instromersopleidingen tot Overheidsjurist en Wetgevingsjurist

Op donderdag 16 mei ontvingen 14 deelnemers (ANVS/KNMI/BZK/EZK/FIN/SZW/VWS/NWO) van de opleiding tot Overheidsjurist en 24 deelnemers (VNG/RvS/Provincie Noord-Brabant/SZW/OCW/IenW/FIN/EZK/BZK/Gemeente Rotterdam/DEF) ) van die tot Wetgevingsjurist hun welverdiende diploma.  

Tijdens deze feestelijke afsluiting in de Kloosterkerk gaf Ymre Schuurmans, lid van het bestuur en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Publiekrecht en hoogleraar Staats- en bestuursrecht, een inspirerende wetenschappelijke uitsmijter mee. 

Na de startbijeenkomst in januari volgden de kandidaten gezamenlijk de module Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context waarna de wetgevers verder gingen met de vakken Wetgevingsprocedures en Wetgevingstechniek. De overheidsjuristen gingen aan de slag met Behandelen van bezwaar en beroep, de module Specifiek juridische context overheid, bestaande uit de onderwerpen Subsidierecht en Staatsteun, Woo, Aanbestedingsrecht basis en Civiel recht en sloten af met Praktisch procederen.  

De examens vonden plaats d.m.v. een groepsopdracht: voor de wetgeving bestond deze uit het maken van een wetgevingstoets en wijzigingsvoorstellen en voor de overheidsjuristen het schrijven van een concept verweerschrift.  

Alle geslaagden: nogmaals van harte gefeliciteerd en graag tot ziens bij de Academie!

Delen