Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist

45 « terug naar overzicht

Startdatum
9 januari 2024
Doelgroep
Juristen die als overheidsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot wetgevingsjurist
Inschrijven

Prijs € 2.500,-


Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als overheidsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State. De opleiding begint met een gezamenlijke module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van overheidsjurist zijn toegespitst en eindigt met een examengroepsopdracht en een diploma-uitreiking.


Programma en dagdelen

Dinsdag 9 januari 2024
16:00 - 19:30 Startbijeenkomst (incl. diner)
Maandag 15 januari 2024
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Donderdag 18 januari 2024
09:30 - 12:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 22 januari 2024
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Woensdag 24 januari 2024
09:30 - 12:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's, incl. paneldiscussie
Dinsdag 30 januari 2024
13:30 - 16:30 Bezwaarschriftprocedure en bestuursrechtspraak
Donderdag 1 februari 2024
09:30 - 12:30 Bestuursrechtelijke thema’s bezwaar en beroep
Maandag 5 februari 2024
13:30 - 16:30 Wet open overheid
Donderdag 8 februari 2024
09:30 - 12:30 Aanbestedingsrecht basis
Maandag 12 februari 2024
09:30 - 12:30 Subsidie
Donderdag 15 februari 2024
13:30 - 16:30 Staatssteun
Maandag 26 februari 2024
09:30 - 12:30 Civiel recht
Donderdag 29 februari 2024
09:30 - 12:30 Bezwaarfase
Maandag 4 maart 2024
09:30 - 12:30 Beroepsfase
Maandag 11 maart 2024
09:30 - 12:30 Fase na de uitspraak + bespreking opdrachten

Docenten

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • prof. mr. H.D (Huib) van Romburgh

  Bestuursraadadviseur aanbesteding
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • mr. G. (Gerrit) de Goede

  Coördinator Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - DG Straffen en Beschermen

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Hoogleraar
  Universiteit Utrecht

 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts

  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. dr. J.G.B. (Joost) Pikkemaat

  Senior legal counsel
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. H.S. (Hester) ten Cate

  Coördinerend senior adviseur
  Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

 • mr. C.H.M. (Christa) Kraakman

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. J.H. (Henk) Keinemans

  Coördinerend jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. F.F. (Femke) van der Leeuw

  Senior-jurist
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr. R. (Roos) Molendijk

  Juridisch adviseur Openbaarheid
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. L.M.W. (Linda) van Schijndel

  Coördinerend beleidsadviseur
  Ministerie van Financiën - Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?