Verdragenrecht in kort bestek

9 « terug naar overzicht

Startdatum
7 maart 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Europees en internationaal recht

Prijs € 750,-


Deze cursus geeft inzicht in de juridische kenmerken van verdragen, alsmede de totstandkoming, ratificatie en toepassing van verdragen en hun doorwerking in het Nederlandse recht. Aan de orde komen het Weens Verdragenverdrag, punten van EU recht, artikelen 93 en 94 van de Grondwet, de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en daarmee samenhangende onderwerpen. Ook wordt gekeken naar onderhandelingen over verdragen. Daarnaast wordt ingegaan op de doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

In het laatste dagdeel wordt bijzonder aandacht besteed aan de Nederlandse verdragspraktijk. Hoe voert de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Rijkswet uit? Is een verdrag zonder meer van kracht wanneer het op overheid.nl staat aangemerkt als geldend recht? Wat betekent de structuur van het Koninkrijk voor de verdragspraktijk? Hoe wordt omgegaan met de scheidslijn tussen verdragen en niet-bindende Memoranda of Understanding? De bespreking van voorbeelden uit de praktijk wordt gelardeerd met aandacht voor het buitenlandpolitieke aspect en de Haagse politiek.

Oud-deelnemer aan het woord

Delen


Resultaat

Na afloop van de cursus heb je inzicht verworven in de totstandkoming, ratificatie, gelding en doorwerking van verdragen en besluiten van internationale organisaties, ken je de consequenties daarvan voor het opstellen van wetgeving en ben je op de hoogte van de procedurele regels die gelden en de uitwerking van verdragen in de Nederlandse rechtsorde.


Programma en dagdelen

Donderdag 7 maart 2024
13:30 - 16:30 Verdragen - betekenis, toepassing, interpretatie en beëindiging
Donderdag 14 maart 2024
13:30 - 16:30 Verdragen - Totstandkoming, internationale ratificatie en nationale goedkeuring, doorwerking in de Nederlandse rechtsorde
Donderdag 21 maart 2024
13:30 - 16:30 De Nederlandse verdragspraktijk

'Voldoende ruimte voor voorbeelden uit de praktijk.'

'Mooi overzicht van het rechtsgebied!'

'Goede wisselwerking tussen theorie en praktijk.'

'De cursus was zeer dynamisch, mogelijkheid om vragen te stellen, mooie voorbeelden.'

Docenten

  • mr. dr. C.M. (Kiki) Brölmann

    Associate professor of international law
    Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

  • mr. drs. J.W.J. (Jules) van Eijndhoven

    Hoofd Afdeling Verdragen DJZ/VE
    Ministerie van Buitenlandse Zaken - Directie Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?