Leeratelier van de AP: Wetgeving en persoonsgegevens

3 « terug naar overzicht

Startdatum
11 december 2023
Doelgroep
Wetgevingsjuristen
Leerlijn
Overheidsinformatie en gegevensbescherming

Prijs € 250,-


De AVG en de ‘lidstatelijke’ wetgever: It takes two to tango! 

Als de Uniewetgever aan tafel komt blijft er doorgaans voor de nationale wetgever eigenlijk niet veel te eten over. Door vaststelling van een verordening of richtlijn is de hoofdmaaltijd immers doorgaans al wel in Brussel genuttigd.  

Maar zo niet bij de AVG! Als het gaat om bescherming van onze persoonsgegevens zien Handvest en AVG op vrij veel vlakken juist een cruciale rol voor de nationale wetgever, zeker als het gaat om verwerkingen door de overheid zelf. Maar hoe moet je daar als wetgevingsjurist mee omgaan, wat voor eisen stelt dat eigenlijk, waar zou je aan moeten denken? 

Om daarin meer inzicht te krijgen, schetsen Aleid Wolfsen en Lennart Kortes eerst kort waar het in deze verhouding volgens hen om draait. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan twee belangrijke beginselen die de Nederlandse Grondwet niet kent: het evenredigheidsbeginsel en de kernrecht bepaling. Vervolgens gaan zij met jou en de andere deelnemers in gesprek over de bij jullie levende vragen en problemen en jullie ervaringen op dit vlak. Inzicht hierin kan helpen om je weg te vinden in deze vaak als complex ervaren context. 

Over de docenten: 

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de AP. Daarvoor bekleedde hij o.a. diverse functies binnen de rechterlijke macht, was hij lid van de Tweede Kamer en burgemeester van Utrecht. Sinds 2019 is Wolfsen ook vicevoorzitter van de European Data Protection Board (EDPB).  

Lennart Kortes is sinds 2018 Hoofd van de Afdeling Wetgevingsadvisering en Normuitleg van de AP. Daarvoor werkte hij in ‘de wetgeving’ bij V&W, Justitie, EZK/LNV en de Raad van State.  

Delen


Resultaat

Na deze sessie heb je meer inzicht in hoe de AVG en nationale wetgeving zich tot elkaar verhouden.


Programma en dagdelen

Maandag 11 december 2023
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. H.J.H.L. (Lennart) Kortes

    Hoofd Wetgevingsadvisering en Normuitleg
    Autoriteit Persoonsgegevens

  • mr. A. (Aleid) Wolfsen

    Voorzitter
    Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?