De democratische rechtsstaat in de praktijk, dat zijn wij!

3 « terug naar overzicht

Startdatum
12 februari 2024
Doelgroep
Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
Leerlijn
Democratische rechtsstaat

Prijs € 250,-


‘Bij de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen zijn de grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden’, aldus de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Een belangrijke conclusie die alle ambtenaren en in het bijzonder Rijksjuristen aan het denken heeft gezet. Wij geven immers allemaal vorm aan de rechtsstaat, maar wat verstaan wij daar onder? Wij weten dat het in de kern gaat om het beschermen van burgers, maar wat zijn die grondbeginselen precies? Welke rol spelen wij in de verwezenlijking daarvan? En hoe beïnvloeden die beginselen ons dagelijks werk?

De docenten bespreken deze vragen aan de hand van actuele ontwikkelingen op dit gebied. Zo heeft het kabinet onder meer toegezegd om de informatievoorziening aan de Kamers te verbeteren. Wat betekent dat concreet voor ons? Vragen die volop de gelegenheid bieden om met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Delen


Resultaat

Na deze cursus heb je de beginselen van de rechtsstaat weer scherp voor ogen en weet je hoe je daaraan in de praktijk handen en voeten kunt geven.


Programma en dagdelen

Maandag 12 februari 2024
13:30 - 16:30

Docenten

  • mr. L.L. (Lotte) van der Laan

    Raadadviseur wetgevingskwaliteit
    Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

  • mr. dr. J. (Joost) Westerweel

    (Senior) beleidsmedewerker
    Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Directie CZW

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator

e.ruigrok@acwet.nl


Deze cursus op maat?